Back to top

Termeni și condiții

  1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

Vânzător – Tehnomar SRL – persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Bucuresti 010756, Calea Grivitei Nr. 206,  Bl. K, Sc. A, Et. II, Ap.6, Sector 1, având număr de ordine în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/7364/07.05.2004, cod unic de indentificare fiscală 16400895.

Cumpărător – persoana juridică sau fizică care efectuează o comandă de produse sau servicii prin intermediul contului propriu de utilizator.

Utilizator – orice persoană care și-a dat acordul cu privire la termenii și condițiile de utilizare a site-ului.

Cont – secțiunea din site cu acces restricționat prin nume de utilizator și parolă prin care un utilizator poate efectua comenzi.

Site – pagina internet corespunzătoare domeniului www.bioactivator.ro.

Contract – contractul între Vânzător și Cumpărător încheiat la distanță, prin intermediul site-ului, prin care Cumpărătorul achiziționează anumite produse și servicii de la Vânzător.

Conținut – informațiile text și imagine conținute în site, precum și în corespondența sau comunicarea dintre părți.

2. CONȚINUTUL CONTRACTULUI

Prin crearea contului de utilizator și/sau plasarea de comenzi, Cumpărătorul este de acord cu Termenii și Condițiile Vânzătorului, precum și cu modalitatea de contractare la distanță prin mijloace electronice, cu modalitatea de vânzare și condițiile de plată.

Contractul se completează cu confirmarea prin mijloace electronice a existenței pe stoc a produselor și expedierea comenzii, precum și cu documentele ce însoțesc produsele livrate, în cazul în care acestea există, cum ar fi dar fără a se limita la, condiții de utilizare a produselor, certificate de garanție etc.

Informațiile și imaginile de prezentare ale produselor afișate pe site au scopul de informare și prezentare, acestea nereprezentând obligație contractuală din partea Vânzătorului.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Oferta: Prin afișarea pe site a produselor și informațiilor despre produse și oferirea posibilității de a plasa comenzi, Vânzătorul își exprimă intenția de a vinde, la prețul și în condițiile și modalitățile afișate, în limita stocului disponibil, produsele și serviciile respective.

Acceptarea: Prin efectuarea de comenzi sau crearea contului de utilizator, Cumpărătorul își exprimă dorința de a achiziționa produsele și/sau serviciile prezentate în cadrul site-ului, la prețul și în condițiile și modalitățile stipulate pe site, plătind prețul corespunzator produselor și cantităților comandate și după caz costurile de expediere.

Momentul încheierii contractului este momentul confirmării de către Vânzător prin mijloace electronice a existenței pe stoc a produselor și a expedierii comenzii.

4. PREȚUL

Tarifele produselor sunt afișate pe site, exprimate în LEI și includ TVA. Costurile de expediere pot varia, în funcție de distanță, volumul coletului, de modalitatea de livrare aleasă și de tarifele practicate de serviciile de curierat.

5. CONDIȚII DE VÂNZARE.

Accesul la serviciile site-ului și la efectuarea de comenzi

Orice persoană care își exprimă acordul privind Termenii și Condițiile are permisiunea de a utiliza site-ul, de a-și crea cont de utilizator și de a efectua comenzi. Vânzătorul își rezervă dreptul de a restricționa accesul la efectuarea de comenzi în cazul nerespectării termenilor și condițiilor, ori în cazul în care conduita Cumpărătorului ori acțiunile acestuia ar putea împiedica buna funcționare a site-ului ori ar putea prejudicia Vânzătorul ori pe ceilalți utilizatori, precum și în situații de indisponibilitate tehnică a site-ului ori a funcțiunilor acestuia. Utilizatorul/Cumpărătorul are posibilitatea de a contacta Vânzătorul în vederea lămuririi aspectelor ce duc la restricționare.

Comunicarea dintre părți

Comunicarea între parti se realizeaza fie prin mijloace electronice (email) pentru toate elementele care definesc sau modifică contractul ori comenzile efectuate, fie telefonic, urmat de confirmarea prin email a modificărilor convenite în aceste cazuri.

Efectuarea comenzilor

Efectuarea comenzilor se face fie prin comandarea directă de pe site prin selectarea produselor, a cantităților și completarea formularului de comandă cu datele de livrare și facturare, caz în care datele introduse nu se păstrează într-un cont utilizator pentru comenzi subsecvente, fie prin crearea unui cont de utilizator pe site, protejat prin parolă, pentru a reutiliza aceleași date și la comenzi subsecvente.

Selectarea unui produs și plasarea comenzii nu semnifică decât intenția de a comanda acele produse. Vânzătorul va confirma existența acestora pe stoc și expedierea produselor, moment de la care contractul se consideră încheiat, producând efecte.

Informațiile furnizate de Cumpărător

Prin plasarea comenzilor, Cumpărătorul certifică corectitudinea informațiilor furnizate necesare finalizării procesului de achiziționare a bunurilor, precum și faptul că acestea sunt complete.

Prin plasarea comenzii, Cumpărătorul certifică faptul că este de acord să fie contactat de Vânzător prin mijloacele specificate în comandă.

Livrarea produselor. Costuri. Facturare.

Produsele comandate vor fi livrate prin modalitatea disponibilă pe site, la costurile afișate în secțiunea respectivă. Vânzătorul nu este responsabil de eventuala modificare costurilor de livrare pe care le practică serviciul de curierat.

La costul produselor se adaugă prețul transportului.

Prețurile de transport afișate sunt cele ale transportatorului selectat (Fan Courier sau Prioripost) pentru livrarea în orașele și localitățile din rețeaua acestui transportator. Nu este posibilă livrarea prin acest transportator în afara rețelei de localități în care acesta are puncte de lucru.

Pentru mai multe informații vizitați:

Fan Curier – http://www.fancourier.ro/orasele/locatiiFAN.pdf

Prioripost – http://www.posta-romana.ro/media/services/12-prioripost/Retea_PRIORIPOST.pdf

Facturarea este efectuată direct de către Vânzător.

Transferul proprietății.

Tranferul proprietății bunurilor se operează la momentul livrării acestora la adresa indicată de Cumpărător și după achitarea contravalorii bunurilor și a costurilor de transport.

Anularea comenzilor.

Comanda poate fi anulată de catre Vânzător ca urmare a unei notificări prealabile și fără nici o altă obligație a unei părți față de cealaltă și fără ca vreuna din părți să poată pretinde daune-interese în situațiile:

– Invaliditatea metodelor de plată utilizate de către Cumpărător ori refuzul plății;

– Furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Cumpărător;

Dreptul de retragere a Cumpărătorului din contract. Returnarea produselor.

Conform legislației în vigoare, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contract și de a returna un Produs, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Perioada de returnare a unui Produs expiră, potrivit OUG nr. 34/2014, în termen de 14 zile de la:

  1. ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun, în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat
  2. ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun, în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

Excepții de la dreptul de retragere a Consumatorului.

În cazul retragerii din contract, în termenul prevăzut de lege, Cumpăratorul va returna produsele, iar Vânzătorul va rambursa suma încasată, în maxim 14 zile de la data informării privind retragerea din contract. Părțile pot conveni și altă modalitate de rambursare a sumei. Rambursarea sumei poate fi amânată până la data primirii de către Vânzător a bunurilor sau până la primirea unei confirmări privind expedierea acestora către Vânzător.

Confidențialitate.

Prin crearea contului de utilizator sau plasarea de comenzi furnizați informații Vânzătorului, acesta având dreptul de a le utiliza pentru onorarea comenzilor și pentru a vă contacta și a utiliza aceste informații pentru onorarea comenzilor și în legătură cu produsele și serviciile sale. Prin furnizarea informațiilor consimțiți să fiți contactat de către Vânzător sau agenții săi special desemnați în legătura cu noi oferte, produse sau servicii disponibile.

Vânzătorul va utiliza informațiile conform legislației în vigoare, asigurănd protecția datelor cu caracter personal.

Răspundere.

Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele suferite de Cumpărător în urma onorării obligațiilor comerciale rezultate în urma plasării comenzilor.

Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător ca urmare a utilizării produselor achiziționate de către Cumpărător ori a utilizării ori depozitării improprii a acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Vânzătorul, conform legii  677/2001 pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, are obligația de a proteja și administra în condiții de deplină confidențialitate și siguranță datele furnizate de cumpărători și de a le utiliza în scopul declarat al colectării acestora.

Scopul colectării este: informarea cumpărătorilor privind situația comenzilor, facturare și livrare produse, informarea cumpărătorilor privind disponibilitatea produselor și serviciilor, evaluarea  produselor și serviciilor, activități comerciale, de promovare de produse și servicii, de marketing, administrative, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Prin completarea datelor personale la momentul creării contului ori plasării comenzilor, Cumpărătorul este de acord ca acestea să fie incluse în baza de date a Vânzătorului și își dă acordul expres și neechivoc cu privire la stocarea acestor date, prelucrarea și utilizarea acestora fără limită teritoriala sau de timp la informarea Cumpărătorilor privind situația comenzilor, facturare și livrare produse, informarea Cumpărătorilor privind disponibilitatea produselor și serviciilor, evaluarea produselor și serviciilor, activități comerciale, de promovare de produse și servicii, de marketing, administrative, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Prin lectura prezentului document ați luat la cunoștință faptul că vânzătorul vă garantează drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În baza unei cereri scrise, datată, semnată și expediată pe adresa Str. Somesului nr. 1, București vă puteți exercita dreptul de a fi informat dacă datele dvs. sunt prelucrate, precum și dreptul de intervenție asupra datelor, respectiv rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor prelucrate neconform legii 677/2001, anonimizarea acestora.

La cererea autorităților competente (parchet, poliție, instanțe judecătorești etc.), făcută expres și conform legii, datele personale ale Cumpărătorului vor putea fi transmise acestor autorități.

Litigii.

Orice neînțelegeri vor fi rezolvate de către parți pe cale amiabilă, iar în caz contrar, competente sunt instanțele din Municipiul București, de la sediul Vânzătorului.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux